Genel

Know-How Nedir? Tecrübe/Deneyim ile Arasındaki Farklar

Beliz Karasu bir yıl önce 9786
İçindekiler
 • Know-How Nedir? Tecrübe/Deneyim ile Arasındaki Farklar
  • Şirketler İçin Know How Ne İfade Eder?
  • Bir Üretim Faktörü Olarak Know-How Nedir?
  • Know-How Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?
  • Know-How Sözleşmesi Nedir?
  • Know-How Sözleşmesi ve Patent Arasındaki Farklar Nelerdir?
  • Know-How Şirketler İçin Önemi Nedir?
  • Know-How Örnekleri Nelerdir?

Know-How Nedir? Tecrübe/Deneyim ile Arasındaki Farklar

Know-How nedir dediğimizde bir şeyin nasıl yapılacağı bilgisi, uzmanlık anlamlarına gelmektedir. Know-how, insanların sahip olduğu beceriler, yetenekler ve bilgi anlamına gelir. Özellikle bir şeyler yapma yetenekleri olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda, insanların bir şeyleri başarılı bir şekilde başarma yeteneğini ifade eder. “Know-how genellikle örtük bilgidir, yani başka bir kişiye onu yazarak veya sözlü olarak aktarmanın zor olduğu anlamına gelir.” Know-how, beynin bir görevi yerine getirme yeteneğidir. İşletmelerde, şirket içinde işleri yürütme bilgi ve yeteneğidir. Bu genellikle iş dünyasında başarıya ulaşmaya yardımcı olacak ve şirkete rekabet avantajı sağlayacak teknikleri içerir. Know-How NedirKnow-How Nedir

Şirketler İçin Know How Ne İfade Eder?

Know how ticaret nedir dediğimizde rekabet avantajı, diğer şirketler, özellikle de rakipler üzerinde üstünlük sahibi olmakla aynı anlama gelir. Bir şirketin rekabet avantajı varsa tüketicilerin beğendiği ancak diğer şirketlerin sahip olmadığı bir şeye sahiptir. Teknik bilgiyi diğer çalışanlara aktarmak bazen zordur. Belirli formülleri, kalıpları veya teknikleri içerebilen bilgidir. Aynı zamanda belirli uygulamaları da içerir. Know-how bir işletme olarak ele alındığında bir firmanın kendi üretim dağıtım ve işletme yöntemlerini, aynı iş kolunda çalışan ya da çalışmaya hazırlanan bir başka firmaya açıklaması şeklidir. Bu bilgi değiş tokuşu bilginin satılması, kiralanması veya lisanslanması ile olabilir. Fakat bu bilgilere deneyim ve tecrübeler de girdiği için anlatılması kolay olmamaktadır. Know-How Ne İfade EderKnow-How Ne İfade Eder

Bir Üretim Faktörü Olarak Know-How Nedir?

Know-how terimi, birikmiş beceri ve bilgiyi içerdiğinden önemli bir üretim faktörüdür. Bazı durumlarda, ticari sırları da içerebilir. Üretim faktörleri, ürün ve hizmet üretmek için kullandığımız yapı taşları veya unsurlardır. Bunlar girişim, emek ve sermayeyi içerir. Örneğin, uzun süredir hizmet veren işçiler, bir kitapta veya okulda öğretilemeyecek bilgi, uzmanlık ve becerilere sahiptir. 40 yıllık hizmeti olan insanlar öğrendiklerini yeni gelenlere nasıl açıklar? Know how örneği dediğimizde bu iyi bir örnektir. Know-How Üretim Faktörü Nedir Know-How Üretim Faktörü Nedir

Know-How Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Know-who, bu know-how'ı edinme, dönüştürme ve uygulama yeteneğidir. Know-who tabanlı şirketler, kimin know-how'a sahip olduğunu bilir; bu bilgi birikimini elde etmek için gereken güvenilir ilişkiyi hızla kurmak için aktif empatiye sahiptir ve inovasyonun gerçekleşebilmesi için onu yeni bir bağlamda dönüştürmek ve uygulamak için gereken çoklu yetkinliğe sahiptir. Kimin bilgi birikimine sahip olduğunu bilmek, yeni bilgi ve buluşların keşfi ve yaratılması yoluyla kurumsal girişimcilik için yeni fırsatlar sunar. Know-who, sonuçları inovasyonun küresel kullanımı için pratik süreçlere de dönüştürebilir. Bu şirketler dışa dönük girişimcileri çeker ve geliştirir ve sistematik olarak birden çok ağ geliştirir. Yalnızca Ar-Ge ve yenilik için değil, aynı zamanda şirket içinde ve dışında bilgi ve becerilerin genel yönetimi için çalışırlar. Oldukça bütüncül bir tarzda, bu ağlar, harici ve dahili ağlar aracılığıyla edinilen bilgiyi ticarileştirmek için harici yaratıcılık ve teknoloji kaynaklarından yararlanır. Know-How Şirketlerin ÖzellikleriKnow-How Şirketlerin Özellikleri

Know-How Sözleşmesi Nedir?

Know-How kelime anlamı dediğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi konuyla ilgili bilgilerin bir şirkete veya kullanan bir profesyonele aktarılmasıdır. Know-how sözleşmesinin patent ile karıştırılmamalıdır. Know-how anlaşması bazı alanları gizli olan bir bilgi yelpazesidir. Know-how sözleşmesi ile bu bilgiler başka bir şirkete ya da profesyonele devredilebilir. Elbette bunun bazı şartları mevcuttur. Bir know-how anlaşmasının avantajı, bu bilgi topluluğunu alan sözleşme tarafının, kendisine rekabet avantajı sağlayacak bilgilere erişmesi durumunda rakiplerinden önce bir pazar farklılığına sahip olma olasılığıdır. Bir know-how sözleşmesinin konusu, maddi olmayan verilere dayanmaktadır. Bu tür bir anlaşma, lisans yoluyla veya hakların devri yoluyla olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Know-how sözleşmesi, gizli, teknik ve bilimsel veya diğer nitelikteki bilgilerin korunması için kullanılmaktadır. Aktarılan bilgiyi korumak için bazı gizlilik kuralları barındırmaktadır. Kurallara uyulmadığı takdirde fesih edilme hakkı mevcuttur. Know-How Sözleşmesi NedirKnow-How Sözleşmesi Nedir

Know-How Sözleşmesi ve Patent Arasındaki Farklar Nelerdir?

Know-how ve patent kavramları aynı değildir. Know-how bir şirketin içinde oldukça az insanın bildiği ve paylaşmaktan kaçındığı teknik bilgiler veya detaylardır. Kısacası ticari sır veya sırlardır. Patent ise, yapılan üretimin tüm detaylarıyla yazılı olarak hakkının alınması şeklinde gerçekleşir. Patent bir buluşun ya da girişimin yasal olarak korunması sağlanmaktadır. Buluşun patentlenerek veya know-how yöntemi kullanılarak korunması girişimcinin kararıdır. Know-How Sözleşmesi ve Patent Farkı Nedir

Know-How Şirketler İçin Önemi Nedir?

Hızla gelişen ve değişen dünyada yapılan yenilik, girişim ve bilgilerin güvence altına alınarak aktarılmasını sağlayan know-how şirketler için oldukça önemli olmaktadır. Şirketler arasında bilgi aktarımını güvence altına alan know-how şirket haklarının güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Know-How Önemi Nedir

Know-How Örnekleri Nelerdir?

Know-How örnekleri dediğimizde ticari sırlar, paylaşılmaması gereken teknik bilgiler, işin sırrı gibi bilgiler örnek verilebilir. Bazen bazı tecrübe ve deneyimlerin aktarılması da know-how tekniklerine örnek olarak gösterilmektedir. Kaynak : https://www.ticimax.com/
Post Views: 9786
Beliz Karasu

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlendi *