Personele yapılan maaş ödemeleri, serbest meslek ödemeleri, kira ödemesi vb. gelire tabi kazançlardan kesilen vergilerden biri de stopaj vergisidir. Peki stopaj tam olarak nedir? Aşağıda sizin için detaylı şekilde açıkladık.

Stopaj Nedir?

Gelir ya da kurumlar vergisine tabi kazançlara uygulanan stopaj, kaynakta kesilen vergi anlamına gelir. Yani gelir sahibine geçmeden kesilir ve işin sahibi adına vergi dairesine yatırılır. Örneğin, işverenin çalışanın brüt ücretinden kesip doğrudan devlete ödediği bir stopaj bedeli vardır. Mahsup edilen miktar, çalışanın yıl içinde ödemesi gereken gelir vergilerinden mahsup edilir. Bu sayede çalışanlar, verdiği hizmet karşılığında aldığı bedeli beyan etmez ve vergi ödemek zorunda kalmaz.

Hangi Ödemelerde Stopaj Kesilir?

Ülkemizde mecburi olan stopaj ödemelerini aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz:
  • Personele yapılan maaş ödemeleri
  • Serbest meslek ödemeleri
  • Kar payları
  • Gider pusulası
  • Kira ödemesi

Stopaj Oranları 2022

Stopaj oranları, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi temel alınarak hesaplanır.
Açıklama Stopaj Oranları
Personele yapılan maaş ödemelerindeki stopaj kesintisi %15, %20, %27 ve %35 olarak değişkenlik gösterir.
Kira ödemesi %20
Serbest meslek ödemeleri %20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsul ve hizmetlerinde borsaya tescil ettirenler %2
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsul ve hizmetlerinde borsaya tescil ettirilmeyenler %4

Mevduat Stopaj Oranları 2022

Aşağıdaki tabloda mevduat stopaj oranlarını bulabilirsiniz:
Vade Türk Lirası Yabancı Para
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) %5 %20
6 ay üzeri – 1 yıla kadar (1 yıl dahil) %3 %20
1 yıl üstü %0 %18

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Stopaj oranları kiradan personel maaşlarına kadar farklılık gösterdiği için aşağıda stopaj hesaplamayı farklı başlıklar altında detaylıca anlatacağız.

Personel adına ödenen stopajı hesaplama

Personele yapılan maaş ödemeleri üzerinden ödenen stopaj, ödenen maaşa göre farklılık gösterir. Personel adına ödenen stopaj, brüt maaştan SGK işçi payı düşüldükten sonra elde edilir. Stopaj oranları %15, %20, %27 ve %35 olarak değişiklik gösterir. Tüm bu oranlar kafanızı karıştırdıysa, doğru hesaplamayı yapmak için mutlaka muhasebecinize danışın.

Kira stopaj hesaplama

Kira stopaj oranı, brüt kira bedelinizin %20’si olarak hesaplanır. Eğer ev sahibi ile yaptığınız kira sözleşmesinde brüt kira bedeli yoksa yani belirtilmemişse, böyle bir durumda net kira oranı 1,25 ile çarpılır ya da 0,80’e bölünür. Bu şekilde brüt kira bedelinizi hesaplayabilirsiniz. Kira stopajı hesaplama örnek 
  • Ev sahibine ödediğiniz brüt kira bedeli 10.000 TL olsun. Bu daire için stopaj vergisi 10.000 x %20 = 2.000 TL’dir.
  • Ev sahibinin net geliri bu durumda 10.000 – 2.000 = 8.000 TL’dir.

Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Stopaj ödeme tarihleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir ve ödemeler aylık, üç aylık ya da yıllık olarak yapılabilir.
  • Stopaj verginizi aylık olarak ödemek isterseniz, ödemeyi takip eden ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirimde bulunarak ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Eğer stopaj verginizi üç aylık aralıklarla ödemek isterseniz, yine aynı şekilde ödemeyi takip eden 3. ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirimde bulunarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Son olarak stopaj verginizi yıllık olarak ödemek isterseniz, yıllık stopaj kesintisi ödenirken, toplam tutar Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödenir. Her yıl Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenebilen stopaj vergisi için oranlar her sene mart ayında beyan edilir.
Linke tıklayarak Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinden stopaj bilgisi sorgulayabilir ve ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Stopaj İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

1. İndirimli stopaj nedir?

Birikimlerin TL mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak için stopaj oranlarında üç ay süreyle stopaj indirimi yapılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile stopaj indirimi 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.

2. Stopaj kesintisi nedir?

Kurumlar ve gelir vergisine tabi olan kazançların vergisini, gelir sahibinin eline geçmeden önce kesinti uygulayarak vergi dairesine yatırırsanız, buna stopaj kesintisi denir.

3. Stopaj yoluyla alınan gelir vergileri ne zaman ödenir?

Stopaj ödemelerinizi aylık, üç aylık ya da yıllık olarak yapabilirsiniz. Aylık ödemeler ödemeyi takip eden ayın 26. günü, 3 aylık ödemeler ödemeyi takip eden 3. ayın 26. günü ve yıllık ödemeler ise Mart ve Temmuz aylarında 2 taksit şeklinde yapılır.