Uyuyamamak modern çağın en önemli sorunlarından bir tanesi. Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkan; akıllı telefon kullanım yoğunluğu, artan sosyal medya bağımlılığı ve paylaşım çılgınlığı gibi durumlar, özellikle 2000’li yıllardan bu yana hem verimliliği düşüren hem de zihinsel süreçleri zora sokan bir sıkıntı olarak kendini gösteriyor. Uyuyamama sorunu gerek iş gerek kişisel hayatta pek çok sıkıntıya yol açabiliyor. Uyumaya gereken özeni göstermemek yaşamın pek çok noktasında olduğu gibi çalışma hayatında da kişiyi olumsuz olarak etkiliyor. Yeterince uyuyamamak; odaklanma sorunlarına, motivasyon eksikliğine, yaratıcılığın azalmasına ve psikolojik olarak mutsuz hissetmek gibi pek çok sıkıntıya sebep oluyor. Ayrıca uykusuzluğun; kalp rahatsızlıkları, sinir ve sindirim sistemi problemleri yarattığı da biliniyor. Bu ve bu gibi sorunlar ise işte verimliliğin azalmasına yol açıyor.

İngiltere’deki “Kayıp İş Günü” Devasa Boyutlarda

İngiltere’de yapılan bir araştırma, çalışanların uyku düzenlerine gereken önemi göstermemeleri sonucu ortaya çıkan verimsiz günleri “kayıp iş günü” olarak adlandırıyor. Bu “kayıp” günlerin İngiltere ekonomisine yaklaşık olarak elli milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Hult International Business School’un yaptığı araştırmaya göre 2017 yılında uykusuzluk sebebiyle İngiltere’de işe gidilmeyen günlerin sayısı iki yüz bin. Küçük ve masum görünen saatlerin ve hatta dakikaların toplamı devasa bir zaman kaybına dönüşebiliyor. Hem şirketleri hem de ülkelerin ekonomilerini etkileyen bu durum, uykusuzluğun verimliliğe olan olumsuz etkisini gözler önüne seriyor.

Uyku Sorununun Olumsuz Etkisi Küresel Boyutlara Ulaşıyor

Kayıp iş günlerinin toplam iş gücü süresine olan bu kısmi etkisi, çalışanların yaratıcılığına ve verimlilik kapasitelerine olan doğrudan etkisi birlikte değerlendirildiğinde uykusuzluğun olumsuz sonuçları daha net şekilde görülüyor. Teknolojiyi etkin biçimde kullanan ve iş gücü yoğun üretim biçimini benimseyen Türkiye’de de sonuçlar benzerlik gösteriyor. Fiziksel ve zihinsel yapıyı sağlıklı kılmak, özel hayatta dengeyi yakalamak ve iş hayatında yaratıcılığı artırmak adına uyku düzenine ve uyuma saatine gereken önemin gösterilmesi gerekiyor. Bu uyum bireyselden küresele kadar çok büyük bir çemberde gelişim ve üretkenlik anlamına geliyor.

Uyku Sorununu Aşmak için Neler Yapılmalı?

Uyuyamama sorunun asıl nedeni yaşam standardı ile doğru orantılı. Sosyal medya bağımlılığından kurtulmak ve daha genel anlamda da günümüz teknolojisini doğru biçimde kullanmak uyku sorununu çözmenize yardımcı oluyor. Uykudan feragat eder biçimde bir rutin belirlemek yerine; yeterli uyku, doğru beslenme, düzenli spor yapma ve doğrudan sosyalleşme içinde olunması büyük önem taşıyor. Bu şekilde girişimcilik ruhu gelişiyor, zorlu iş süreçleri sorun olmaktan çıkıyor, yaratım meselesi ortadan kalkıyor. Unutmayın; güne nasıl uyandığınızın o günü nasıl geçireceğinizle doğrudan bir bağlantısı oluyor ve gün içindeki rutinlerinizi en uygun şekilde düzenlemek yaşam kalitenizi artıyor.