Ekonomi

Fitch Ratings'ten Türkiye'ye Not Yükseltmesi: Ekonomideki İyimser Gelişmeler

Beliz Karasu 15010
Fitch Ratings'ten Türkiye'ye Not Yükseltmesi: Ekonomideki İyimser Gelişmeler

Fitch Ratings'ten Türkiye'ye Not Yükseltmesi: Ekonomideki İyimser Gelişmeler

 

 

🌐 Fitch Ratings'ten Türkiye'nin Kredi Notuna Yükseltme: Bir Değerlendirme

Uluslararası alanda saygın bir konuma sahip kredi derecelendirme ajansı Fitch Ratings, geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yaparak Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+" seviyesine çıkardığını ve not görünümünü "durağan"dan "pozitife" güncellediğini duyurdu. Bu önemli gelişme, Fitch'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales tarafından değerlendirildi.

 

📈 Türkiye Ekonomisindeki Olumlu Gelişmeler

Morales, Türkiye'nin makroekonomik politikalarındaki tutarlılığın birçok olumlu sonuç doğurduğunu belirtti. Özellikle, dış finansman koşullarında yaşanan iyileşmeler dikkat çekici. Morales, politika değişikliklerinin ardından, sadece kamunun değil, bankaların ve şirketlerin de dış finansmana daha kolay erişim sağladığını, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde gözlemlenen düşüşün Türk ekonomisi adına sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı.

 

🔍 Politikalar ve Cari Açığın Azaltılması

Morales, uygulanan ekonomi politikalarının enflasyon beklentilerini gevşetme ve enflasyon oranlarını kademeli olarak düşürme konusunda etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca, mevcut politikaların Türkiye'nin cari açığını azaltma yönünde de tutarlı olduğuna dikkat çekti. 2023 Mayıs ayında 60 milyar dolar olan 12 aylık cari açığın yıl sonunda 45 milyar dolara gerilediğini hatırlatan Morales, 2024 ve 2025 için cari açığın sırasıyla GSYH'nın %2.6 ve %2.2'sine düşmesini beklediklerini belirtti.

 

💰 Uluslararası Rezervlerde Beklenen İyileşme

Morales, Türkiye'nin uluslararası rezerv seviyelerinde iyileşme gözlemlendiğini ve bu iyileşmenin devam etmesi durumunda 2025 yılında uluslararası rezerv kapsamının 4,5 aya yükseleceğini öngördüklerini açıkladı. Bu durum, Türkiye'nin rezerv karşılama oranının B notu kategorisindeki ülkeler için öngörülen seviyenin üzerine çıkacağı anlamına geliyor.

 

🚫 Dolarizasyon Endişeleri ve KKM

Morales, kur korumalı mevduat büyüklüğünün 130 milyar dolardan 74 milyar dolara düşmesinin, finansal dolarizasyonda önemli bir artışa yol açmadan gerçekleşmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. Bu durum, politika değişikliklerinin etkinliğinin yanı sıra cari açığın düşürülmesi, enflasyon beklentilerinin hafifletilmesi ve döviz korumalı mevduatların azaltılması gibi faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, Fitch'in Türkiye değerlendirmesinin doğruluğunu pekiştiriyor.

 

📉 Enflasyon Beklentileri ve TCMB'nin Rolü

Morales, enflasyonun önemli bir politika zorluğu olmaya devam ettiğini, ancak önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde düşüş beklediklerini ifade etti. TCMB'nin yıl sonunda öngördüğü seviyelere yaklaşacak bir aylık enflasyon patikasına sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte, Morales, TCMB'nin %36'lık enflasyon projeksiyonuna karşın, Fitch Ratings olarak enflasyon beklentilerinin %40 seviyesinde olduğunu belirtti. Ek olarak, enflasyonun bu yıl için ortalama %58 olacağını öngördüklerini ekledi.

 

Bu kapsamlı değerlendirme, Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair Fitch Ratings'in pozitif bir perspektif sunduğunu gösteriyor. Politika değişikliklerinin, ekonominin çeşitli alanlarında iyileşmelere yol açtığı, uluslararası rezervlerde ve dış finansman koşullarında belirgin gelişmeler kaydedildiği ve enflasyonla mücadelede belirli bir optimizm bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği zorluklara karşı daha dirençli bir yapı sergilemesine katkı sağlayacak temel unsurlar arasında yer alıyor.

 

Görüntlenme: 15010
Beliz Karasu