Ev

Künye

Ekonomi Köşesi Media LLC

Genel Yayın Yönetmeni Linsey Davis
Haber Müdürü Zeynep Nasser
Yazı İşleri Hacer Jafar
Görsel Yönetmen Beliz Karasu
Medya ve Strateji Geliştirme Gökşen Akyüz
Dijital Yayın Danışmanı The Farm Group
Dijital Yayın Danışmanı Ann Handley
Hukuk Birimi Osborne Clark
Adres 52 Grosvenor Gardens, London SW1W 0AU